TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ

Quy mô dự án:
90 m2
Thời gian hoàn thiện:
1 tháng
Vật liệu chính:
Gỗ
Phong cách:
Hiện đại
Chủ đầu tư:
Quận 4
Địa chỉ dự án:
Quận 4
Hạn mục công trình:
Thiết kế - Thi công nội thất
Chi tiết dự án

Một thiết kế văn phòng dù sang trọng bao nhiêu nhưng không đáp ứng được các công năng sử dụng cơ bản thì cũng không được xem là hoàn thiện. Đây là tiêu chí tiên quyết để đánh giá độ chuyên nghiệp của thiết kế văn phòng, cũng là các tiêu chí mà khi thiết kế văn phòng cần lưu ý.